​​

Akutberedskabets enheder

​Akutberedskabets består af flere forskellige enheder. Læs mere om de enkelte herunder eller se organisationsdiagram på siden Organisation.

Alle enheder i Akutberedskabet har en enhedschef, der har det øverste ansvar for enhedens opgaver. Enhederne er opbygget i sektioner med hver deres sektionsleder. Det er sektionslederen, der har personaleansvar.​

Se evt. organisationsdiagram her

Vagtcentralen

Vagtcentralen modtager og visiterer de sundhedsfaglige opkald til 1-1-2 og opkald til Akuttelefonen 1813 samt disponerer ambulancer, akutlægebiler, sygetransporter og specialkøretøjer. Vagtcentralen står desuden for planlægning og operativ ledelse af regionens samlede tværgående sundhedsberedskab.

Vagtcentralen er bemandet med sygeplejersker og lægeassistenter, der tager imod 1-1-2 opkaldene, sygeplejersker og læger der tager imod opkaldene til Akuttelefonen 1813, og dispatchere der disponerer køretøjerne på baggrund af den sundhedsfaglige vurdering. 

Herudover er der en AMK-læge, der døgnet rundt er tilgængelig for sparring. AMK-lægen kan desuden indkalde det sundhedsfaglige beredskab, når dette er nødvendigt.

Ambulance og Køretøjer

Ambulance og Køretøjer har ansvar for ambulancerne, akutlægebilerne, Psykiatrisk Akutberedskab, Babylancen, Sociolancen og indsatsledelse. Det er således de blå blink du ser på gaden, der hører til i denne enhed. I enheden er der både ansat udkørende personale herunder akutlæger, lægeassistenter dvs. behandlere og paramedicinere og ambulancepersonale. Lægeassistenten er ansat hos os, og lægen er ansat i en delt stilling mellem os og et hospital i regionen.

Administrationen

Administrationen​ understøtter driften. Enhederne varetager sekretariatsopgaver, direktionsbetjening, kommunikation, pressehåndtering, HR, vagtplanlægning, kvalitet og patientsikkerhed, forskning, regnskab, økonomi og meget mere.

 

Redaktør