Akutberedskabets enheder

​Akutberedskabets seks enheder består af tre operative enheder samt tre administrative. Læs mere om de enkelte herunder eller se organisationsdiagram på siden Organisation.

Tre operative og tre administrative enheder

Akutberedskabets seks enheder består af tre operative enheder samt tre administrative. Alle enheder har en enhedschef, der har det øverste ansvar for enhedens opgaver. Enhederne er desuden opbygget i sektioner med hver deres sektionsleder. Det er sektionslederen, der har personaleansvar.​
Se evt. organisationsdiagram her

Præhospital Akutmedicin

Præhospital Akutmedicin har ansvar for akutlægebilerne, Psykiatrisk Akutberedskab, Babylancen, Sociolancen og indsatsledelse. Det er således de blå blink du ser på gaden, der hører til i denne enhed. Når akutlægebilen kører ud er der to ansatte med. Føreren er lægeassistent, dvs. enten behandler eller paramediciner af uddannelse. Ved siden af sidder akutlægen, der er anæstesiolog. Lægeassistenten er ansat hos os, og lægen er ansat i en delt stilling mellem os og et hospital i regionen.

112-AMK-Vagtcentralen 

112-AMK-Vagtcentralen modtager de sundhedsfaglige opkald til 1-1-2 og disponerer alle ambulancer, akutlægebiler mm. til hele regionen. Enheden har også ansvar for at koordinere den samlede beredskabsindsats. Det er sygeplejersker og lægeassistenter, der tager imod opkaldene på 1-1-2. Vores dispatchere disponerer køretøjerne på baggrund af den sundhedsfaglige vurdering, dvs. sikrer at vi kommer hurtigt ud til dem, der fejler noget livstruende. Herudover er der en AMK-læge, der døgnet rundt er tilgængelig for sparring. AMK-lægen kan desuden indkalde det sundhedsfaglige beredskab, når dette er nødvendigt.

Akuttelefonen 1813

Akuttelefonen 1813 gik i luften i januar 2014 og er borgerens indgang til sundhedsvæsenet, når det drejer sig om skader og akut sygdom. Akuttelefonen 1813 har således erstattet den gamle lægevagtsordning. Ved Akuttelefonen er der mest travlt, når egen læge har lukket, dvs. hverdage efter kl. 16, weekender og helligdage. Det er erfarne sygeplejersker, der døgnet rundt rådgiver og visiterer. Der er også læger på opgaven, når egen læge holder lukket.

Sekretariat, HR og Udvikling, Plan og Økonomi

Enhederne Sekretariat, HR og Udvikling og Plan og Økonomi understøtter driften. Enhederne varetager sekretariatsopgaver, direktionsbetjening, kommunikation, pressehåndtering, HR, vagtplanlægning, kvalitet og patientsikkerhed, forskning, regnskab, økonomi og meget mere.

 

Redaktør