Mød en medarbejder

​​Hvilke mennesker kommer du til at arbejde sammen med? Mød sygeplejerskerne Line og Karina der arbejder som sundhedsfaglige visitatorer på Akuttelefonen 1813 og læs også lidt om vores sociale aktiviteter.

Mød 1813 sygeplejersken Karina 

Mulighed for at bruge hele min faglighed

Når folk ringer til 1813, er det vigtigt, at de får den rigtige hjælp. Og det er selvfølgelig helt særligt at skulle visitere folk, når man i telefonen er frataget nogle af de sanser, man ellers bruger til at vurdere med. Det er derfor vigtigt at gengive patientens sygehistorie korrekt. Samtidig skal jeg vurdere, hvor akut det er, hvad der er den bedste handleplan, og at borgeren føler sig tryg. Jeg bruger derfor hver dag al den erfaring og viden, jeg har fra mine mere end 25 år i forskellige specialer. Og så selvfølgelig kombineret med vores visitationsguide og den store viden, som alle mine kolleger har.

Alle slags mennesker

Jeg har arbejdet under FN og Røde kors i nogle af verdens brændpunkter, med krig, kaos og forskelligartede kulturer. Der har jeg set, hvor forskelligt vi som mennesker reagerer på at være udsat for kriser, stress, sygdom og skader. Det har jeg med mig, hver gang nogle ringer ind. Det er altid borgerens virkelighed her og nu de ringer om, og det skal anerkendes og behandles med respekt. Og så synes jeg, det er berigende at få et dagligt lille indblik i de mange liv, der leves i vores region.

En helt særlig ånd

Noget af det særlige ved 1813 er den særlige ånd, der er herude. Kollegialt er det helt fantastisk. Når vi en lørdag sidder 45 sygeplejersker, paramedicinere, jordemødre og sundhedsplejersker og læger herude, er det jo en kæmpe vidensbank. Og der er en meget stor beredvillighed i forhold til at hjælpe hinanden med sparring og specialviden. Det bliver man glad af.

Se film med 1813 sygeplejersken Line 

En social arbejdsplads

På Akutberedskabet gør vi en indsats for, at vi har det godt sammen. Vi deltager i DHL, afholder personalefester og har i år også arrangeret en familiedag, hvor alle kunne komme og se vores køretøjer og snuppe en pølse fra grillen. 

Redaktør