Generel introduktion

For at sikre en god velkomst og introduktion til Region Hovedstaden, koncerncentrene og din nye sektion/enhed, så har vi planlagt nogle aktiviteter i din første tid.

Region Hovedstaden er en af Danmarks største arbejdspladser, og som ny medarbejder kan det virke som en kompleks og uoverskuelig organisation. Derfor tilbyder vi et introduktionskursus for nyansatte i koncerncentrene med det formål at introducere dig til Region Hovedstaden og koncerncentrene, vores størrelse, arbejdsgange, opgaveportefølje, samarbejde på tværs, og hvordan vi ser os som én samlet administration. Her vil du også møde andre nyansatte, som du kan netværke med.

Foruden den fælles introduktion, vil din sektion/enhed også planlægge et lokalt introduktionsprogram, ligesom dit koncerncenter måske også tilbyder en lokal introduktion. Spørg din leder, hvilken introduktion som tilbydes i dit koncerncenter.

I din introduktionsperiode skal du, som udgangspunkt, også gennemføre nogle obligatoriske kurser, heriblandt:

  • Brandskole – for ansatte i koncerncentrene
  • Elementær brandforebyggelse
  • Informationssikkerhed og databeskyttelse
Afhængig af hvilken sektion/enhed du er ansat i og hvilke ansvarsområder du har i dit job, kan der være andre obligatoriske kurser. Det vil din leder informere dig om. Du tilmelder dig alle kurser via vores Kursusportal, som du får adgang til ved din første arbejdsdag.

Vi anbefaler desuden, at du følger med på intranettet og holder dig opdateret på det nyeste i organisationen. Det er en god måde at få indsigt i hvad der sker i både koncerncentrene og Region Hovedstaden.

Redaktør