Generel introduktion

​Alle nyansatte skal deltage i den generelle introduktion.

Generel introduktion til din sektion/enhed

I den første tid fylder introduktionen til din egen sektion/enhed mest. Her får du en grundig introduktion til dine kollegaer og arbejdsopgaver.

Generel introduktion til dit center

I løbet af din introduktion vil du blive introduceret til dit koncerncenter og dets opgaveportefølje. Denne introduktion foregår forskelligt i de forskellige koncerncentre. Spørg din leder, hvilken introduktion der udbydes i dit koncerncenter. 

Generel introduktion til koncerncentrene

På det generelle introduktionskursus i koncerncentrene bliver du introduceret til Region Hovedstaden som arbejdsplads og de politiske og administrative rammer for arbejdet i koncerncentrene. Samtidig får du kendskab til koncerncentrenes opgaveportefølje og blik for sammenhænge og forskelligheder mellem de enkelte koncerncentre. Kurset er for alle nyansatte og supplerer den viden, du får lokalt. 


Redaktør