Generel introduktion

​Alle nyansatte skal deltage i den generelle introduktion.

Generel introduktion til din sektion/enhed

I den første tid fylder introduktionen til din egen sektion/enhed mest. Her får du en grundig introduktion til dine kollegaer og arbejdsopgaver.

Generel introduktion til dit center

I løbet af din introduktion vil du blive introduceret til dit koncerncenter og dets opgaveportefølje. Denne introduktion foregår forskelligt i de forskellige koncerncentre. Spørg din leder, hvilken introduktion der udbydes i dit koncerncenter. 

Generel introduktion til koncerncentrene

På det generelle introduktionskursus i koncerncentrene bliver du introduceret til Region Hovedstaden som arbejdsplads og de politiske og administrative rammer for arbejdet i koncerncentrene. Samtidig får du kendskab til koncerncentrenes opgaveportefølje og blik for sammenhænge og forskelligheder mellem de enkelte koncerncentre. Kurset er for alle nyansatte og supplerer den viden, du får lokalt. Tilmelding sker via Kursusportalen.


Redaktør