Introduktion for ledere

Herunder kan du læse om de introduktioner, der henvender sig til dig som ny leder. Du kan også finde information om Region Hovedstadens samlede lederudviklingsprogram. 

​Varighed: 6:04

I videoen møder vi fire forskellige lederprofiler i Region H, der alle er relativt nye i deres respektive lederstillinger. De fortæller om deres egne erfaringer og udfordringer som nyudklækkede ledere i Region H og giver gode råd videre til andre nye ledere.

Den første af disse er Mette Uysal, som er afdelingssygeplejerske på medicinsk afdeling M33 på Rigshospitalet Glostrup. Hun fortæller, at opbygning af lederrollen var noget, der fyldte mere hos hende end hos kollegaerne.

Hendes konkrete udfordringer som ny leder var nervøsitet i forbindelse med at skulle være ansvarlig for afholdelse af personalesamtaler samt at holde styr på de mange møder. Men bl.a. med hjælp fra en kollega fik hun en større selvsikkerhed i forhold til disse opgaver.

Mikkel Rosendahl er leder af gynækologisk-onkologisk team på Rigshospitalets gynækologiske afdeling.  Han fortæller, at det var svært for ham at gå over i en ny ledende rolle i samme afdeling, han kom fra. Bekymringen blev dog gjort til skamme, da han oplevede, at folk gerne ville ledes, siger han. Ligeledes var han glad for, at han løbende fik stor hjælp fra sin egen chef til, hvordan han skulle tackle lederrollen.

Randi Ringgaard Christoffersen er forstander på krisecenteret Svendebjerggård. Hun oplevede rolleskiftet til leder fra at have været ekspert i sit felt som en ambivalent proces, men også utroligt spændende på grund af de nye arbejdsområder.

Da hun tiltrådte stillingen, oplevede hun enormt positiv respons. Det gjorde hende mere komfortabel i rollen, da hun vidste, hun havde opbakning.
Der var dog stadig ting, hun ikke vidste, hvordan hun skulle løse. Her var konsulenterne på Den Sociale Virksomhed, som Svendebjerggård er en del af, til stor hjælp.

Andrei Munk Klarup er funktionschef for Den Regionale Sterilcentral. Han oplevede ansættelsen som leder som en stor omvæltning, da han kom fra den private sektor. Især var beslutningshierarkiet noget, han skulle vænne sig til, idet han ikke kunne træffe beslutninger helt så uafhængigt som tidligere.
Han var dog glad for den modtagelse han fik og oplevede stor hjælpsomhed.

Efter de erfaringer, de fire ledere har gjort sig, giver de råd til nye ledere i Region H.

Mikkel Rosendahl advarer mod at tilgå rollen med en forventning om at skulle kommandere. I stedet skal man være lydhør for at skabe tillid og dermed bedre resultater.

Andrei Munk Klarup opfordrer ligeledes til, at man ikke opfører sig for ”smart”, men at man derimod er åben og lyttende.

Randi Ringgaard Christoffersen opfordrer til, at man flittigt spørger om hjælp. For trods de stærke kompetencer, der har ført til lederjobbet, kræves det, at man sætter sig ind i meget nyt.

Endelig siger Mette Uysal, at man ikke skal være nervøs for at kaste sig ud i lederrollen - ”fake it till you make it”, siger hun.


​Introduktion til Region Hovedstaden

Alle nye ledere i regionen får tilbudt at deltage i en fælles temadag på Regionsgården. På dagen får du mulighed for at møde regionens øverste ledelse, som vil fortælle om regionens strategi, værdier og de udfordringer, regionen står overfor. Samtidig får du mulighed for at møde andre ledere, som er blevet ansat i deres første lederstilling i Region Hovedstaden. 

Du kan læse mere om introduktion for nye ledere, når du er startet og får adgang til intranettet, og du kan tilmelde dig via kursusportalen. 

Region Hovedstadens lederudviklingsprogram

Som leder i Region Hovedstaden kan man løbende tilmelde sig forskellige lederudviklingsforløb. Der er både forløb, der henvender sig til den helt nye leder men også forløb for den mere erfarne leder. 

Du kan læse mere om vores lederudviklingsprogram her.

Redaktør