Valgfrie moduler

​Den generelle introduktion kan suppleres med valgfrie moduler afhængigt af din jobfunktion.

Fire valgfrie moduler

Hospitalsintroduktion

Ved at deltage i kurset 'Hospitalsintroduktion' får du mulighed for at besøge et af regionens hospitaler, og du får et indtryk af arbejdet på hospitalet. Du får dels et indblik i klinikkens arbejde og dels et indblik i det arbejde, som administrationen på hospitalet udøver.

God forvaltningsskik og journalisering

Kurset 'God forvaltningsskik' giver dig et kendskab til de forvaltningsretslige grundsætninger og love. Samtidig bliver du introduceret til de mest centrale regler og principper og får kendskab til, hvad god forvaltningsskik er.

Budget og økonomi

På dette kursus bliver du introduceret til Region Hovedstadens styring af økonomi og kvalitet, heriblandt de økonomiske rammer og kvalitetsmål, som regionen skal opnå. Herudover får du viden om budgetprocesser på regions-, virksomheds-, og afdelingsniveau.Redaktør