Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme har en essentiel funktion inden for bygning, drift, vedligehold, og forsyning af regionens bygningsmasse.

CEJs medarbejdere sikrer stabil drift af regionens matrikler.

Organisering

Vi er ca. 800 medarbejdere, heriblandt malere, elektrikere, vvs'ere, handymen, arkitekter, space plannere, energirådgivere, chauffører, logistikkonsulenter, økonomer og mange flere faggrupper – Alle bidrager vi til at skabe de bedste fysiske rammer for vores kollegaer på regionens hospitaler, virksomheder og centre.

Se CEJs organisationsdiagram og læs mere om enhedernes arbejde

Mandat, ambition og metode

I CEJ arbejder vi for at understøtte regionens målsætning om høj faglig kvalitet, grøn drift og udvikling samt et sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Vores vej dertil har vi formuleret i et mandat, en ambition og en metode.

CEJs mandat, ambition og metode

Renoveringsplan 2019-2029

​I foråret 2018 blev der gennemført en tilstandsanalyse af hospitaler og andre behandlingsbygninger i Region Hovedstaden som viste, at flere af bygningerne og de tekniske anlæg er i alarmerende kritisk tilstand.

I budgetaftale 2019 blev der derfor afsat ca. 7 mia. kr. over de næste 10 år til at renovere de nedslidte bygningsdele og anlæg og genoprette en tilfredsstillende tilstand. Center for Ejendomme er i gang med at udarbejde en omfattende renoveringsplan, som over en 10-årig periode skal sikre en bedre tilstand af bygningerne.

Læs mere om renoveringsplan 2019-2029

Læs mere om Center for Ejendomme

I pjecen om Center for Ejendomme kan du få du et aktuelt overblik over CEJs største indsatsområder - fra de store byggerier til den grønne omstilling, renoveringsplanen og strategisk partnerskab, hverdagens vigtige driftsopgaver og meget andet. 

Læs mere i pjecen om Center for Ejendomme

Redaktør