Center for IT, Medico og Telefoni

​Her kan du finde links til information om Center for IT, Medico og Telefoni.

CIMT leverer sundhedsteknologi, der dagligt anvendes på regionens hospitaler.

​CIMT som arbejdsplads

CIMT er med cirka 950 ansatte Danmarks største offentlige center for sundhedsteknologi. Vi driver, supporterer og udvikler it, medico-udstyr og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre.

Vores kerneopgave i CIMT er effektiv sundhedsteknologi til gavn for patienterne. Et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

Læs mere om CIMT

Læs mere om CIMT som arbejdsplads

Mød vores medarbejdere

Læs mere om sundhedsteknologi

Se organisationsdiagram og opgaver i de enkelte enheder

Din introduktion i CIMT

Som nyansat vil du modtage en generel introduktion til din egen enhed af din chef eller en kollega. Herudover har CIMT en række introduktionskurser, som vi håber, at du benytte dig af som ny medarbejder. Herved får du et bedre indblik i og forståelse for den organisation, du er blevet en del af.

CIMT udbyder nedenstående introkurser, hvor tre af kurserne er obligatoriske at deltage i:

  • Introduktion for nye medarbejdere – generel intro (obligatorisk)
  • Hospitalsindsigt (obligatorisk)
  • Introduktion for nye medarbejdere - processer i CIMT (obligatorisk)
  • CBAS, Brugerportal, grundlæggende (valgfrit)
  • Introduktion til CIMTs projektmodel - fra idé til realisering (valgfrit)
  • CIMT på et hospital (valgfrit)

Udover introkurserne i CIMT har du mulighed for at tilmelde dig regionens introduktionstilbud.

 

 

 

Redaktør