De syv koncerncentre og sekretariatet

​Koncerncentrene er en enhedsadministration, men de enkelte koncerncentre og sekretariatet har alle særlige ansvarsområder. Du kan her danne dig et overblik over de enkelte centres områder.

​Koncerncentrenes medarbejdere arbejder på alle regionens matrikler. Direktionerne er fordelt på fire hovedsæder: Center for It, Medico og Telefoni har hovedsæde på Østerbro, Center for Ejendomme i Herlev, Center for HR på Gentofte Hospital, mens de øvrige centre holder til på Regionsgården i Hillerød. Her ses Regionsgården.

​Koncerncentrene og deres ansvarsområder

Center for Ejendomme (CEJ)

CEJ giver bygningsdriften en stærkere stemme, løfter den og skaber et stærkt fagligt miljø for medarbejderne, så vi får en god arbejdsplads og mest mulig kvalitet for pengene.

Center for HR (CHR)

CHR arbejder med HR, uddannelse og lederudvikling. Med en resultatskabende og fremsynet tilgang gør vores ydelser hverdagen enklere for ansatte i Region Hovedstaden - til gavn for patienter og borgere i hele regionen.

Center for It, Medico og Telefoni  (CIMT)

CIMT driver, supporterer og udvikler it, medico og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre og skaber grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen gennem effektiv anvendelse af sundhedsteknologi.​

Center for Kommunikation (CKO)

CKO rådgiver regionens ledere og centre om strategisk kommunikation. Derudover servicerer centeret pressen, samordner kommunikationsindsatsen i regionen, leverer indhold til interne og eksterne medier og udvikler design og web på regionens interne og eksterne platforme.

Center for Regional Udvikling (CRU) 

CRU arbejder for at sikre bæredygtig regional sund og grøn vækst og udvikling i tæt samarbejde med de øvrige aktører i Region Hovedstaden.

Center for Sundhed (CSU)

CSU varetager opgaver inden for planlægning, kvalitet, patientsikkerhed og drift for hele sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Centret yder tillige sundhedsjuridisk rådgivning og vejleder patienter ved bl.a. frit sygehusvalg.

Center for Økonomi (CØK)

CØK varetager opgaver inden for økonomi, byggestyring, ledelsesinformation, regnskab og indkøb. Vi understøtter Region Hovedstadens vision og mission ved at sikre god økonomistyring samt en effektiv drift med fokus på bæredygtige løsninger.

Sekretariatet (SEK)

SEK er placeret i tilknytning til den administrative og politiske ledelse på Regionsgården. Her er Sekretariatet ansvarligt for betjeningen af regionsråd, forretningsudvalg og de politiske udvalg.

Redaktør