​​​​Koncerncentrene understøtter blandt andet regionens hospitaler.

Velkommen til koncerncentrene

I koncerncentrene​ bliver du en del af noget større og får et arbejde præget af tillid, åbenhed og helhedssyn.​ Du kan her læse om din nye arbejdsplads.

Din nye ar​bejdsplads

Koncerncentrene er regionens samlede administration og består af syv centre med i alt cirka 3.100 medarbejdere. Vi servicerer og supporterer Region Hovedstaden med blandt andet HR, kommunikation, it, regional udvikling, sundhed, ejendomsservices og økonomi. 

Som ny medarbejder i koncerncentrene træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. 

Sammen udvikler vi livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i. Hos os kommer du til at gøre en forskel.


Center for Ejendomme (CEJ)

Center for Ejendomme skaber, driver og optimerer Region Hovedstadens fysiske rammer, så patienter, pårørende og medarbejdere føler sig trygge og godt modtaget og behandlet. Vi er et kompetencecenter indenfor bygningsdrift, facility management-løsninger samt løsninger i forhold til logistik, transport og fremme af den grønne omstilling.

Center for HR og Uddannelse (CHRU)

I Center for HR og Uddannelse får du mulighed for at udvikle dig i en retning, der gør dig til medskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.​

Center for IT og Medicoteknologi (CIMT)

Center for IT, Medico og Telefoni driver, supporterer og udvikler it, medico og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre og skaber grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen gennem effektiv anvendelse af sundhedsteknologi.

Center for Politik og Kommunikation (CPK)

Center for Politik og Kommunikation betjener regionsrådet og regionsledelsen og deres mødefora. Vi håndterer presse, patientkommunikation og intern kommunikation og driver og udvikler en række kommunikationskanaler, som hjemmesider, intranet og infotv. Alt sammen med fokus på en bedre region til patienter, borgere og medarbejdere.

Center for Regional Udvikling (CRU)

Center for Regional Udvikling er inddelt i fire enheder hvor vi har fokus på, hvordan vi kan udvikle en grøn og innovativ region med de særlige opgaver vi har inden for miljø, trafik, uddannelse og sundhedsforskning og -innovation.

Center for Sundhed (CSU)

Center for Sundhed varetager opgaver inden for planlægning, kvalitet, patientsikkerhed og drift for hele sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Vi yder tillige sundhedsjuridisk rådgivning og vejleder patienter ved bl.a. frit sygehusvalg.

Center for Økonomi (CØK)

Center for Økonomi (CØK) udvikler og leverer effektiv økonomistyring, data og indkøb. Vi arbejder for at skabe mest mulig sundhed for pengene til gavn for borgerne og patienterne og samarbejder bredt med de øvrige koncerncentre, samt regionens hospitaler og virksomheder.Tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme præger vores arbejde

I koncerncentrene har vi en værdibaseret medarbejderpolitik. Det betyder mere sund fornuft og færre regler. I centrum står vores værdier; tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.

I dagligdagen navigerer og handler vi ud fra medarbejderpolitikken. Ud over medarbejderpolitikken har vi ét fælles sæt retningslinjer, der er med til at sætte rammerne for vores arbejde.

Velkommen til!


Redaktør