Velkommen til koncerncentrene

I koncerncentrene​ bliver du en del af noget større og får et arbejde præget af tillid, åbenhed og helhedssyn.​ Du kan her læse om din nye arbejdsplads.

​Koncerncentrene understøtter blandt andet regionens hospitaler.

 

Din nye ar​bejdsplads

Koncerncentrene er regionens samlede administration og består af et sekretariat samt syv centre med i alt cirka 3.100 medarbejdere. Vi servicerer og supporterer Region Hovedstaden med blandt andet HR, kommunikation, it, regional udvikling, sundhed, ejendomsservices og økonomi. 

Som ny medarbejder i koncerncentrene træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. 

Sammen udvikler vi livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i. Hos os kommer du til at gøre en forskel.

Tillid, åbenhed og helhedssyn præger vores arbejde


I koncerncentrene har vi en værdibaseret medarbejderpolitik. Det betyder mere sund fornuft og færre regler. I centrum står vores tre værdier; tillid, åbenhed og helhedssyn.

 
I dagligdagen navigerer og handler vi ud fra medarbejderpolitikken. Ud over medarbejderpolitikken har vi ét fælles sæt retningslinjer, der er med til at sætte rammerne for vores arbejde.

 Fælles retningslinjer for arbejdet i koncerncentrene


Vi er alle omfattet af:

  • Love, bekendtgørelser og andre generelle retsregler
  • Overenskomster og generelle aftaler/rammeaftaler
  • Regionsrådsbeslutninger og andre politiske beslutninger
  • Direktørbeslutninger
  • MED-beslutninger

Derudover har vi nogle få fælles retningslinjer. Retningslinjerne gælder for alle koncerncentre og er ens for alle ansatte i centrene. Der indgås ikke lokale aftaler medmindre, der er ganske særlige behov – og i givet fald undersøger vi først, om en lokalaftale skal gælde på tværs af centrene. Det kan f.eks. være i forbindelse med vagtordninger.Velkommen til!

Redaktør