Karriereveje

​I Region Hovedstaden løser vi samfundsvigtige opgaver, og derfor gør vi meget ud af at tiltrække og fastholde dygtige og ambitiøse medarbejdere indenfor vores forskellige faggrupper. Vi prioriterer dine udviklingsmuligheder højt og arbejder med karriereveje i bl.a. udviklingssamtalerne mellem dig og din leder.

Dine karriereønsker er vigtige

I Region Hovedstadens koncerncentre arbejder vi med karriereveje for at sikre, at der er match mellem dine ønsker for kompetenceudvikling og de opgaver, der skal løses i din organisation. Karriereveje giver dig som medarbejder et struktureret redskab til dialogen med din leder om, hvordan du kan dygtiggøre dig og arbejde med netop dét, som er allermest motiverende for dig.

Med andre ord, så synliggøres dine muligheder for udvikling, og det hjælper til at målrette din karrierevej. Måske du har ambitioner om at være fagspecialist, generalist, projektleder eller personaleleder?

Fælles kompetenceudvikling

Arbejdet med karrierevejene gør det også muligt at identificere behov for fælles kompetenceudviklingstilbud på tværs i koncerncentrene. Det kan være i form af praktik, udvekslingsophold, jobskifte, netværk, sidemandsoplæring, gensidig undervisning eller samlet indkøb af kurser. 

Karriereveje fra et lederperspektiv

Karrierevejene giver også ledergrupperne i det enkelte koncerncenter et redskab til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling ved at systematisere jeres dialog om jeres samlede kompetencebehov i centeret nu og i fremtiden. Det er også et redskab til at gøre jeres forventninger til medarbejdergruppen tydelige, så forventningerne er udgangspunktet for dialogen og for udviklingen af både den enkelte og grupper.

Du kan læse mere om Karriereveje på intranettet, som du får adgang til på din første arbejdsdag.

Mød syv medarbejdere som fortæller om deres karriereveje i Region Hovedstadens koncerncentre her


Redaktør