Jordforurening frivillig kommuner

Notater og breve  vedr. kommunernes sagsbehandling af §8-tilladelser m.m.

​Notater

Region Hovedstadens anbefalede minimumskrav til oplysning og undersøgelse af forurening før en §8 tilladelse_151117 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Indeklimasikring i nybyggeri. December 2016 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser. Maj 2011 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue).

Idekatalog for udvælgelse af afværgeforanstaltninger til sikring af indeklima i nybyggeri. Februar 2009 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Ventileret drænlag som afværgeløsning på indeklimaproblemer. 29.10.10 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Responsum om indeklimaforhold. 20.03.12 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Oversigt over Region Hovedstadens krav til dokumentation om ren bund. Marts 2010 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Orientering fra Region Hovedstaden

Information til kommunerne om indsatsområde og § 8 pligt. 17.11.16 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Huskeliste til kommunerne. 04.04.17 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Fremsendelsesbrev om responsum om indeklima. 07.06.12 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Undtagelse for § 8 tilladelse. 14.06.12 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Infobrev om indsatsområder, § 8 pligt, jordflytning mv. 27.06.14 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Knust asfalt, der anvendes som genbrugsmateriale. 08.04.14 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Kortlægning af knust asfalt, der anvendes som genbrugsmateriale. 30.09.14 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Brev til kommunerne om jordflytninger. 28.05.15 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Brev til kommunerne om status på frivillig området 27.02.09 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Brev til kommunerne om status på frivillig området. 12.03.10 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Vurdering af påbudsmuligheder. 20.09.10 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Offentlig indsats i forhold til jordforurenings påvirkning af overfladevand fra januar 2014. 07.03.14 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)

Brevskabeloner

Bruttoskabelon § 8. 27.06.14 (word-dokument, åbner i nyt vindue)

Bruttoskabelon § 8 for immobile stoffer. 27.06.14 (word-dokument, åbner i nyt vindue)

Kontakt

Kommunernes kontaktpersoner i Region Hovedstaden. Maj 2017 (pdf-dokument, åbner i nyt vindue)


​​

Redaktør