Sådan arbejder vi med økologi og bæredygtig køkkendrift

​Vi arbejder for at gøre køkkendriften på vores hospitaler så bæredygtigt som muligt. Vi ønsker at reducere CO2 på råvareindkøb, øge økologiprocenten og reducere madspild.


Med 800.000 daglige måltider i de offentlige køkkener på landets hospitaler, børnehaver, kantiner og plejehjem, gør det os til en del af klimaudfordringen og derfor skal vi også være en del af løsningen.

Med et årligt fødevarebudget på mere end 125 millioner kroner, en samlet ind-købsmængde på mere end 5000 ton fødevarer og en årlig CO2-udledning på mere end 20.000 ton CO2, har Region Hovedstaden et medansvar for, at de offentlige fødevareindkøb sikrer sunde, og næringsrige måltider med lav klima- og miljøpåvirkning til både hospitaler og psykiatriske centre. 

Maden spiller en central rolle i behandlingen af patienterne, og det er samtidig et højdepunkt, som mange indlagte ser frem til i løbet af dagen. Hospitalskøkkenerne lægger derfor stor vægt på, at maden er både velsmagende og ernæringsmæssigt godt sammensat. Måltiderne er desuden en god anledning til at vise personale og patienter, hvordan hensyn til miljø, klima og sundhed, kan kombineres med god smag og et flot udtryk på tallerkenen.


Mål for økologi og bæredygtig køkkendrift

Offentlige køkkener har været med til at bane vejen for den økologiske omstilling som mange køkkener, heriblandt regionens hospitalskøkkener, er kommet langt med de seneste år. Undervejs er økologitænkning blevet suppleret med en bredere grøn vision for regionens køkkener, hvor både madspild, brug af engangsemballage, klimahensyn i måltidssammensætningen og sortering af det tilbageværende affald indgår. Siden 2020 har vi arbejdet med følgende målsætningsramme i køkkenerne:

  • CO2-belastningen fra råvareindkøb reduceres med 25% i 2025.

  • Madspildet reduceres med 25% i 2025 og med 50% i 2030.

  • Mængden af indkøbt engangsemballage reduceres med 25% i 2025.

  • Alle køkkener arbejder hen mod guldmærket i økologi.

  • Målrettet indsats for sortering og nedbringelse af affaldsmængde.Sådan kommer vi i mål

Vi arbejder på at sammensætte menuerne mere klimavenligt og vi laver løbende opgørelser, der viser køkkenerne, hvor meget CO2 deres råvareindkøb udleder. Personalet skal i højere grad rustes til at tilberede og sammensætte nye klimavenlige menuer og derfor er kompetenceudvikling en høj prioritet.

Arbejdet med reduktion af madspild understøttes af undersøgelser, som ikke kun kortlægger mængden af madspild, men også hjælper køkkenerne og afdelingerne med at reducere spildet, hvor det er muligt.

I 2015 besluttede regionen at mindst 60% af råvarerne i vores hospitalskøkkener skulle være økologiske inden 2020. Vi arbejder forsat med indsatsen, og målet er nu, at mere end 90% af råvarerne skal være økologiske inden 2025. 

Læs mere om de aktivitetersom skal bringe os i mål via links i boksen 'Læs mere'.Samarbejde og partnerskaber

Den bæredygtige omstilling præger ikke kun regionen, men også alle andre sektorer, hvor fødevareleverandører, emballageproducenter og andre interessenter løbende finder gode og brugbare løsninger. Som region giver det spændende muligheder for at indgå i partnerskaber, der blandt andet faciliterer vores ønsker og tanker om at arbejde med mindre engangsemballage og flere lokale fødevarer. 

I den forbindelse er der også allerede et eksisterende samarbejde i Madfællesskabet, som arbejder på nytænkende løsninger, der giver mulighed for at køkkenerne kan handle flere lokale fødevarer.

Du kan læse mere om Madfællesskabet på deres hjemmeside.

Region Hovedstaden er også en del af regeringens tænketank mod madspild; One\Third, som arbejder med at reducere madspild på tværs af brancher i Danmark. 

Læs mere om One\Third på deres hjemmeside

Hvis du har spørgsmål og input eller ønsker at drøfte samarbejdsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os.Redaktør