Samarbejde og patnerskaber

​Samarbejde med omverdenen er afgørende for, at vi kommer i mål med omstillingen af vores organisation.

Vi kommer kun i mål med den grønne omstilling af vores organisation gennem målrettet vidensdeling, udvikling og innovation. 

Og her er et tæt samarbejde med private virksomheder, vidensinstitutioner, andre myndigheder og civilsamfundsorganisationer afgørende.

Under hvert indsatsområde kan du læse mere om samarbejde og partnerskaber og hvem du skal kontakte for yderligere information.

Redaktør