Nøglen til god genanvendelse ligger hos dedikerede medarbejdere

Bispebjerg Hospital er regionsmestre i genanvendelse. Årsagen til, at så meget affald ryger i de rigtige spande, handler om de mange dedikerede medarbejdere og ledere på afdelingerne. 

Fire hvide plastikspande og et stativ eller to med plastiksække. Den anordning lyder relativt enkel, men at få den placeret på samtlige afdelinger på alle hospitaler i Region Hovedstaden har været en kæmpe logistisk og kommunikationsmæssig opgave. For én ting er at få den fysiske del til at lykkes, men at få 44.000 medarbejdere til at sortere korrekt har været den største udfordring. 

Præcis hvor stor ved Henrik Louw Møller, enhedschef for logistik og vaskeri på Bispebjerg Hospital. Han kan bryste sig af at stå i spidsen for logistikken på det hospital, der har regionens højeste genanvendelsesprocent. 

De sidste tre år har udrulningen af den fælles kildesortering på Bispebjerg Hospital været en af hans hovedopgaver. Men opgaven er blevet godt hjulpet på vej af de mange engagerede medarbejdere ude på afdelingerne, som har taget meget positivt imod det nye system. 

“Dedikation  fra medarbejdernes side er det, vi kører på,” fortæller Henrik Louw Møller, mens han viser det simple setup med spande på væggen og to stativer med sække til restaffald og plastik frem på K-endoskopiafsnittet på Bispebjerg Hospital. 

På hver spand sidder et klistermærke med et ikon, så man kan se, hvad der skal i hvilken spand. For at komme frem til de rette ikoner har antropologer undersøgt, hvordan det kliniske personale forstod de forskellige fraktioner. Alt er undersøgt ned til mindste detalje for at undgå misforståelser. 


Henrik Louw Møller viser kasserne til genanvendeligt affald frem i logistikafdelingen på Bispebjerg Hospital. 

Tæt på hverdagen

En af afdelingens sygeplejersker viser rundt og forklarer, hvor vigtigt det er at få sorteringen så tæt på arbejdet som muligt. Hvis en sygeplejerske skal vælge mellem en ekstra tur ned til skyllerummet med affald eller tilse en patient, så taber affaldssorteringen. Derfor har hele udrulningen været så tæt på medarbejderne på Bispebjerg Hospital som muligt. 

Én ting er at få den praktiske del til at lykkes, men kommunikationen med de enkelte afdelinger har været nøglen til, at projektet er blevet en succes. Hver eneste afdeling har derfor haft besøg af en af de to dedikerede logistikmedarbejdere på projektet. De har også bidraget med ambassadører, der har stået for implementering af kildesortering på afdelingerne. Ambassadørerne har klædt deres kolleger på med viden om, hvordan man sorterer de forskellige typer affald. 

Samtidig har afdelingerne kunnet melde tilbage til logistikafdelingen omkring deres individuelle behov. Her på K-endoskopiafsnittet fandt de eksempelvis hurtigt ud af, at de skulle have et stativ til plastikaffald helt inde på undersøgelsesstuen, fordi det er her, de pakker alle instrumenterne ud. 

Et stetoskop i flere stykker

I logistikafdelingen på Bispebjerg Hospital viser Henrik Louw Møller de store kasser frem, hvor affaldet til genanvendelse ryger ned. Hver dag henter logistikmedarbejderne affald fra hver eneste afdeling og samler det hernede til afhentning. Mens Henrik Louw Møller taler, samler han et stetoskop op af metalkassen, skiller det ad og smider plastikdelen i en anden kasse. Han peger dermed på en af de store udfordringer, de stadig arbejder med at forbedre. 

Korrekt kildesortering handler nemlig om mere end de rigtige kasser. På hospitalerne bliver der brugt tusindvis af produkter, der er sammensat af forskellige materialer som et stetoskop – og det volder udfordringer. På afdelingerne har de ikke tid til at slå op, hvor de forskellige typer affaldsressourcer skal hen – eller hvad man gør ved blandingsprodukterne. Og når man bliver i tvivl, ryger tingene ofte i den forkerte spand eller til restaffald. 

For Henrik Louw Møller har det vigtigste været at få sorteringen til at fungere i medarbejdernes travle hverdag. Derfor må han leve med, at der af og til er fejl i sorteringen, og det er ikke noget, der trækker humøret ned.

I 2020 kravlede genanvendelsesprocenten for Bispebjerg helt op på 33,5 %. Vejen mod 40 %, som er målet for Region Hovedstaden i 2025, vil stadig være en udfordring, men Henrik Louw Møller er rimelig fortrøstningsfuld.

“Jeg blev positivt overrasket over, hvor meget medarbejderne ude på afdelingerne efterspurgte sortering, da projektet først var meldt ud. For at komme tættere målet i 2025 skal vi bare endnu mere ud på afdelingerne og høre om deres erfaringer og gode ideer.“

Redaktør