Status og affaldsdata

​Her kan du følge med i, om udviklingen går den rigtige vej og finde nøgledata om genanvendelse og affaldsmængder i Region Hovedstaden. 

Omstillingsrapport

I Region Hovedstadens grøn omstillingsrapport kan du læse, hvordan udviklingen har været det seneste år og om vi er på rette vej med de langsigtede mål. Desuden redegøres for de vigtigste resultater og der præsenteres udvalgte cases.

Grøn omstilling 2020 - Sammen om at tage ansvar

Klimaregnskab

I det årlige klimaregnskab finder du alle data som indgår i koncernstatus og flere til. Hvis du søger affaldsdata for koncernen samlet set, skal du kigge i hovedrapporten. Hvis du søger affaldsdata for enkelte hospitaler, virksomhe-der eller centre i Region Hovedstaden, skal du kigge i resultatrapporten:

Link til Klimaregnskab​ (nyt Power Bi klimaregnskab).

Redaktør