​Dyrk grøntsager i et højbed med ren jord, hvis jorden i haven er forurenet​

Gode råd når du bor på forurenet grund

Her finder du gode råd, når du bor på en forurenet grund.​

Forurenet jord skyldes for det meste, at der før har været industri på grunden – for eksempel en losseplads, en benzintank eller et renseri. Forureningen kan stamme fra utætte tromler, tanke og kloakker, hvorfra stofferne er løbet ud og har spredt sig i jorden.

Forurenet jord kortlægges af regionen. Vi oprenser forureningen, hvis den udgør en risiko i forhold til boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser eller værdifuldt grundvand.

Sundhedsrisiko ved forurenet jord​​

Sundhedsrisikoen ved forurening afhænger af, hvilken slags forurening, der er tale om. I nogle tilfælde kan forureningen trænge op af jorden og ind i huse og give problemer med indeklimaet. Her gør vi en indsats for at sikre beboerne mod risikoen fra forureningen.

Andre gange bliver forureningen liggende i jorden, og udgør kun et problem, hvis du kommer i kontakt med den forurenede jord, eller jorden skal graves op.

Gode råd når du bor på forurenet jo​rd

Når du bor på forurenet jord, skal du være særlig påpasselig. Ud over de råd der gælder for lettere forurenet jord ​bør du følge disse ekstra råd:

  • Undgå at røre jorden - brug havehandsker.
  • Lad være med at dyrke grøntsager og bær i jorden – brug i stedet krukker, højbede og plantesække med ren jord.

Få uddybet rådene på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forurening som kan dampe op af jorden​​

Du kan mindske påvirkning fra forurening, som kan trænge op af jorden og ind i huset:

  • Luft ud to til tre gange om dagen.
  • Undgå at bruge kælderen som bolig.
  • ​Placér riste i soklen for at øge udluftningen.


Redaktør