​​​​​​​​​​​

Hvad betyder forureningen på en boliggrund?

​​Forurening på boliggrunde inddeles i tre kategorier for at gøre det nemmere at forstå, hvilken risiko forureningen giver, når du bruger hus og have.

Forurening på boliggrunde inddeles i tre kategorier:

  • F0 - Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have
  • F1 - Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd
  • F2 - Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. F2 kan også betyde, at forureningen skal undersøges nærmere.

Kategori F0 og F1 svarer til det, som kaldes en boligerklæring i jordforureningsloven.

Kategorierne har været brugt siden 1. januar 2007. Hvis du gerne vil vide, hvilken kategori en forurening fra før 2007 er, kan du sende en mail til Miljø i Center for Regional Udvikling (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Her kan du se, om en boliggrund er forurenet​

Det betyder en forurening med kategorien F​0

F0 betyder, at forureningen ligger sådan, at du ikke kommer i direkte kontakt med den ved almindelig brug af haven. Forureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning og påvirker ikke indeklimaet i din bolig.

Regionen foretager ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre forureningen truer værdifuldt grundvand.

Det betyder en forurening med kategorien F1

F1 betyder, at der er en forurening et stykke nede i jorden, samtidig med, at jorden i overfladen er lettere forurenet. Forureningen betyder ikke noget for brug af hus og have. Men du bør følge nogle enkle råd for at undgå påvirkningen fra den lettere forurenede jord. 

Regionen foretager ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre forureningen truer værdifuldt grundvand.

Det betyder en forurening med kategorien F2

F2 betyder, at der er en forurening, der ligger så tæt på jordoverfladen, at du kan komme i kontakt med den. Forureningen kan eventuelt også påvirke indeklimaet i din bolig. Forureningen skal undersøges nærmere, inden vi kan afgøre, om den er et problem eller ej. Vi vil normalt foretage flere undersøgelser og eventuelt oprense forureningen, men der kan gå mange år.

 

 

Redaktør