​​​​​​​​

Køb og salg af forurenede grunde

Når du sælger en grund, har du pligt til at oplyse, hvis grunden er forurenet.

Ved køb eller salg af en grund kan det have betydning, om grunden er kortlagt som forurenet. Miljøstyrelsen undersøgte i 2005, om der er et værditab på forurenede grunde. Undersøgelsen gennemgik næsten 700.000 bolighandler fra 1996 til 2003. Konklusionen var blandt andet, at :

  • forureningen har ringe betydning for prisen på en ejendom med meget attraktiv beliggenhed, og større betydning for en ejendom med dårlig beliggenhed
  • købsprisen på en forurenet ejendom i mange tilfælde kun er påvirket i mindre grad, hvis ejendommen ligger i et område, der er kendt for at være forurenet
  • forureningen må forventes at have en mindre betydning, når der er stor efterspørgsel og mangel på boliger, og større betydning, når der er ringe efterspørgsel og stort udbud af boliger
  • mistanke om forurening medfører et værditab, som er større end i de tilfælde, hvor der er konstateret forurening
  • Værditabet bliver mindst, hvis grunden er renset op.

Lettere forurenede grunde i byzone

Hvis din grund er lettere forurenet og ligger i en by, er der ingen grund til at forvente, at grunden falder i værdi. Det gælder nemlig for grunde i byzoner, at jorden i dag betragtes som lettere forurenet – kaldet område­klassificeret. Spørg din kommune, hvis du vil vide mere om områdeklas­sificeringen, og om din grund er omfattet.

Har du købt en grund uden at vide, at den var forurenet?

​Sælgere har pligt til at oplyse det, hvis de sælger en grund, der er forurenet. Har du købt en grund uden at vide den var forurenet, kan du søge om hjælp gennem værditabsordningen. Læs mere om værditabsordningenRedaktør