Kortlægning af jordforurening på to niveauer

​Grunde kortlægges på to vidensniveauer. Vidensniveau 1 betyder, at der er mistanke om forurening. Vidensniveau 2 betyder, at der er konst​ateret forurening.

​Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registerer regionerne de grunde, hvor vi enten forventer eller ved, at jorden er forurenet. Det kalder vi kortlægning af jordforurening.

Kortlægningen hjælper os med at holde styr på forurenet og muligt forurenet jord ved gravearbejde og byggeri, så vi undgår at skabe nye problemer.

Kortlægning af jordforurening sker på 2 niveauer:

  • muligt forurenet jord kortlægges på vidensniveau 1
  • forurenet jord kortlægges på vidensniveau 2

Mistanke om forurening

Når der er mistanke om forurening på en grund, bliver grunden kortlagt på videns­niveau 1. Mistanke om forurening kommer, når vi gennemgår for eksempel gamle miljøarkiver, telefonbøger eller byggesager, der viser, at der tidligere har været aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Forurening

Når der er konstateret forurening på en grund, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2. Det gør vi ved at analysere af jord, grundvand eller poreluft (luften i jorden).


Redaktør