Brøndby Kommune

Her kan du se, hvilke legepladser i Brøndby Kommune vi har undersøgt for forurening.
Regionens gennemgang har i alt omfattet to offentlige legepladser i Brøndby Kommune.
På én legeplads har der været aktiviteter, som muligvis har forurenet jorden. Denne legeplads er undersøgt i 2014.

Legepladser, der er undersøgt i 2014

LegepladsAdresseÅrsag til, at legepladsen undersøges​Resultat af undersøgelsen
Kettehøjvej 7Kettehøjvej 7Fra 1945 til efter 1995: Bækkelund Gartneri og Gartneriet Toften.
Historiske flyfoto fra 1978 og 1986 viser placering af drivhuse.

​Ved regionens undersøgelse er der fundet pesticider i jorden på et område af legepladsen.

Forureningen er fundet 20-30 cm nede i jorden. Børnene kan ikke komme i direkte berøring med den forurenede jord.

Brøndby Kommune har besluttet at nedlægge legepladsen.


På én legeplads er der intet som tyder på, at der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden dér, hvor legepladsen ligger. Denne legeplads er derfor ikke omfattet af regionens undersøgelse.

Legepladser hvor vi har vurderet, at der ikke er grundlag for undersøgelse

LegepladsAdresse
Ved strandparkenStrandporten 10

Redaktør