Frederiksberg Kommune

Her kan du se, hvilke legepladser i Frederiksberg Kommune vi har undersøgt for forurening.

Frederiksberg Kommune har tidligere gennemgået de offentlige legepladser på Frederiksberg for eventuel forurening. Hvis der har været mistanke om forurening i jorden dér, hvor legepladsen ligger, har kommunen undersøgt og renset op.

I 2014 har Region Hovedstaden gennemgået yderligere 3 offentlige legepladser i Frederiksberg Kommune. På en legeplads har der været aktiviteter, som muligvis har forurenet jorden. Denne legeplads har regionen undersøgt i 2014.

Legeplads, der er undersøgt i 2014

LegepladsAdresseÅrsag til, at legepladsen undersøges​Resultat af undersøgelsen
Kejserinde Dagmars PladsFalkoner Allé 28 A, 2000 FrederiksbergFra før 1895 og frem til omkring 1925 har der været jernbane (Vestbanen) på det areal, hvor der i dag er legeplads.​Ved regionens undersøgelse er der ikke fundet forurening i jorden.

På de to andre legepladser, som regionen har gennemgået, er der intet som tyder på, at der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden dér, hvor legepladserne ligger. Disse legepladser er derfor ikke omfattet af regionens undersøgelse.

Legepladser hvor regionen har vurderet, at der ikke er grundlag for undersøgelse

Legeplads

Adresse

EgernvejEgernvej 888 B, 2000 Frederiksberg
TrekantsgrundenSofus Francks Vænge 28 (Frederiksberg)/Carl Th. Dreyers Vej 2 (København)

Redaktør