Furesø Kommune

Her kan du se, hvilke legepladser i Furesø Kommune vi har gennemgået for eventuel forurening.
Regionens gennemgang har i alt omfattet 3 offentlige legepladser i Furesø Kommune. På 2 af legepladserne er der intet som tyder på, at der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden dér, hvor legepladserne ligger. De legepladser er derfor ikke omfattet af regionens undersøgelse.

På det areal, hvor Værløse Bymidtes Legeplads ligger, har der tidligere været et større vejareal. I dag er området befæstet, så der ikke er nogen risiko for, at børn, der leger på legepladsen, kan komme i kontakt med eventuel forurenet jord. Derfor er denne legeplads heller ikke omfattet af regionens undersøgelse.

Legepladser hvor regionen har vurderet, at der ikke er grundlag for undersøgelse

Legeplads

Adresse

Kumbelhavens LegepladsFrederiksborgvej 4, 3520 Farum
Legepladsen ved Farum SvømmehalIdrætsvænget 1, 3520 Farum
Værløse Bymidtes Legeplads'Bymidten', 3500 Værløse

Redaktør