Tårnby Kommune

Her kan du se, hvilke legepladser i Tårnby Kommune, vi har undersøgt for forurening.
Regionens gennemgang har i alt omfattet 8 offentlige legepladser i Tårnby Kommune.
På 2 legepladser har der været aktiviteter, som muligvis har forurenet jorden. Disse legepladser er undersøgt i 2014.

Legepladser, der er undersøgt i 2014

LegepladsAdresseÅrsag til, at legepladsen undersøges Resultat af undersøgelsen
Tårnby Kommunes ByparkEnglandsvej 297, 2770 KastrupFør 1999 har der været motorvej på det areal, hvor legepladsen ligger.

Ved regionens undersøgelse er der fundet lettere forurenet jord på legepladsen.

Der er ofte lettere forurenet jord i byområder. Jorden skal ikke fjernes, men vi anbefaler:

  • undgå at børn putter jord i munden eller sutter på legetøj med jord på
  • vask hænder efter leg udendørs
  • tag skoene af, når I kommer hjem, så der ikke kommer jord og støv ind på tæpper og gulve.
Kastrup StrandparkKajakvej 3, Strandpark 4-6, 9, 27, 31, 51-53 og Amager Strandvej 301, 341, 2770 KastrupOmrådet er tidligere havbund, og er før 1900 opfyldt med bl.a. industriaffald.

Undersøgelsen viste, at jorden på legepladsen var forurenet med tungmetaller, pesticider og olie.

Regionen har fjernet den forurenede jord i efteråret 2014.


På 6 legepladser er der intet som tyder på, at der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden dér, hvor legepladserne ligger. De legepladser har derfor ikke været omfattet af regionens undersøgelse.

Legepladser hvor regionen har vurderet, at der ikke er grundlag for undersøgelse

Legeplads

Adresse

Hjallerup AlléVed Ugandavej 26, 2770 Kastrup
Kastrup FremmeVed Skøjtevej 31, 2770 Kastrup
KastrupkrogenVed Gammel Skovvej 10, 2770 Kastrup
KulturzonenVed Nøragersmindevej 72, 2791 Dragør
Naturlegepladsen HimmelhøjVed Frieslandsvej 165, 2770 Kastrup
TravbaneparkenVed Løjtegårdsvej 62, 2770 Kastrup​

Redaktør