​​​​​​​​​​​​​​​​​

PFAS-forurening på brandøvelsespladser

​Region Hovedstaden undersøger brandøvelsespladser, som kan have brugt brandskum med PFAS. PFAS ophobes i miljøet og mistænkes for at kunne give sundhedsproblemer. Følg med her på siden i regionens arbejde.

Brandøvelsespladser i fokus

Brandøvelsespladser er kommet i fokus efter Korsør-sagen, fordi der kan have været anvendt store mængder af brandslukningsskum med PFAS-stoffer.

Regioner, kommuner og staten har sammen lokaliseret ca. 200 steder i Danmark, hvor der er eller har været brandøvelsespladser, der kan have brugt brandslukningsskum med med PFAS. 44 af dem findes i Region Hovedstaden. 

Regionerne er i gang med at undersøge flere af pladserne for mulig forurening.

Overblik over brandøv​​​elsespladser i Region Hovedstaden

Brandøvelsespladserne i Region Hovedstaden vises om punkter på nedenstående kort.

Zoomer du ind på kortet vises det faktiske areal. Klikker du på arealet, får du følgende oplysninger om den konkrete plads:

 • ​​Grundens nummer i regionens database
 • Hvilken branche/aktivitet der har eller har haft den mulige brandøvelsesplads
 • Status for sagen​
​Bemærk at der ikke nødvendigvis har foregået brandøvelser på hele arealet, som er vist på kortet.​​

​​

Farven på brandøvelsespladserne viser følgende:

 • Røde trekanter: Regionen er i gang med at undersøge brandøvelsespladsen.
 • Orange cirkler: Brandøvelsespladsen er omfattet af regionens indsats, hvilket betyder, at regionen forventer at undersøge brandøvelsespladsen. 
 • Gule cirkler: Regionen er i gang med at indsamle oplysninger i kommunernes arkiver mv. om, der har været aktiviteter med brandøvelser.
 • Blå cirkler: Regionen undersøger ikke brandøvelsespladsen. Det kan skyldes flere ting, fx:
  • der er allerede foretaget PFAS-undersøgelse (undersøgt før 2021)
  • der foretages PFAS-oprensning
  • der er tale om en igangværende brandøvelsesplads​
  • pladsen ligger ikke i et offentligt indsatsrådsområde, hvor regionen skal beskytte grundvandet.
Kortet opdateres løbende med oplysninger om den enkelte brandøvelsesplads, når Region Hovedstaden har taget stilling til, hvad der skal ske.

Region Hovedstadens indsats

Kommunen eller staten fører tilsyn med igangværende brandøvelsespladser og skal sikre, at der ikke sker forurening fra disse pladser. Hvis der sker forurening, skal kommunen eller staten som udgangspunkt påbyde forureneren at rense op.

Regionen overtager forpligtelsen med at undersøge og håndtere forurening på ophørte brandøvelsespladser, hvis det ikke er muligt at fastslå, hvem der har forurenet, eller hvis forureneren ikke kan holdes ansvarlig for forureningen.​

Regionen skal undersøge og håndtere risikoen fra de jordforureninger, der kan udgøre en risiko for

 • det grundvand, vi bruger til drikkevand
 • menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser
 • vandmiljø i søer, vandløbet og langs kysten. 
Jordforureninger, som ikke udgør en risiko, skal ikke håndteres af regionen. Disse forureninger kortlægges af regionen, så vi i fremtiden har styr på forureningen. Kortlægningen sikrer, at forurenet jord ikke graves op og fx havner på legepladsen i en børnehave eller i et boligområde.

PFAS

Der findes flere end 9.000 PFAS-stoffer. Stofferne er gode til at sky vand og fedt, og har derfor været anvendt mange steder.

PFOS er et af mange PFAS-stoffer. Det har tidligere været brugt i bl.a. brandslukningsskum. PFOS har været forbudt i brandslukningsskum siden 2006, men restlageret måtte bruges frem til 2011. Siden 2011 har al brug af PFOS været forbudt.

Information om PFAS

Fakta om PFAS på Danske Regioners hjemmeside

Bliv klogere på PFAS-forurening på Miljøstyrelsens hjemmeside​

PFAS på Sundhedsstyrelsens hjemmeside​

Køkkenhaver og dyrehold på Fødevarestyrelsens hjemmeside​

Fluorstoffer (PFAS) i fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside​

Dyrkning af forurenede arealer på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Spørgsmål og svar om PFOS på Arbejdstilsynets hjemmeside


Redaktør