​​​​Region Hovedstaden undersøger jorden og renser op på forurenede legepladser​

Offentlige legepladser er undersøgt for jordforurening

​Region Hovedstaden har i 2014 undersøgt jorden på offentlige legepladser. Dér, hvor jorden var forurenet, er den renset op.

Små børn og forurenet jord er en skidt cocktail. Derfor har Region Hovedstaden i løbet af 2014 undersøgt offentlige legepladser, hvor jorden kunne være forurenet.

Regionens indsats har omfattet:

  • gennemgang af kommunernes arkiver for 167 offentligt ejede legepladser
  • undersøgelse af 15 legepladser, hvor der var oplysninger om kilder til forurening i jorden
  • oprensning af forurenet jord på 5 legepladser


Se hvilke legepladser i din kommune, som regionen har undersøgt for forurening

Børn er særligt sårbare over for forurening​

Regionens særlige fokus på offentlige legepladser skyldes, at små børn er mere udsatte og mere følsomme over for forurenet jord end voksne.

Forsigtighedsprincip​

Indsatsen på de offentligt ejede legepladser er derfor først og fremmest ud fra et forsigtighedsprincip, og ikke fordi regionen vidste, at jorden er forurenet på legepladserne. 

Jorden er undersøgt, hvis der var kilder til forurening​​

Region Hovedstaden har i første omgang gennemgået kommunernes arkiver for at afklare, om der er offentlige legepladser på steder, hvor der tidligere har været forurenende aktiviteter, fx industri.

167 legepladser er gennemgået. På 15 legepladser var der oplysninger om kilder til forurening. De 15 legepladser er derfor undersøgt.

Undersøgelsen er sket ved, at der er taget prøver af jorden rundt om på legepladsen. Prøverne er analyseret for indhold af blandt andet tjærestoffer, tungmetaller og olie. Resultatet af analyserne viste, om jorden var forurenet eller ej.

Forurenet jord er fjernet​​​​

Undersøgelserne viste, at jorden på 5 legepladser var forurenet. Derfor har regionen renset op på de 5 legepladser.

På de fleste legepladser er oprensningen typisk foregået ved at grave den øverste halve meter jord af på det område af legepladsen der var forurenet. Herefter er der lagt ren jord ud. Og området er genskabt som det var før, fx ved at sætte nye planter, genopstille legeredskaber og lægge fast bund i sandkasser.

På én legeplads er jorden ikke fjernet. Her er der i stedet foretaget afskæring af børns kontakt med jorden ved at lægge græsarmeringsnet ud over den forurenede jord og bagefter lægge ren jord ovenpå nettet.

Gode råd om jord i byområder​​

Jorden i byområder er sjældent helt ren. Røg og partikler fra fabrikker og biler er gennem mange år drysset ned på jorden, og er nu årsag til at jorden i byområder ofte er lettere forurenet. Ligesom gamle industriområder kan have forurenet jorden.

Børn bør følge en række enkle råd for at undgå at blive påvirket af forureningen:

  • Undgå at børn putter jord i munden eller sutter på legetøj med jord på
  • Vask hænder efter leg udendørs
  • Tag skoene af, når barnet kommer hjem, så der ikke kommer jord og støv ind på tæpper og gulve
Redaktør