Spredning af forureningen fra Collstropgrunden skal stoppes

​Region Hovedstaden har igangsat tiltag for at sikre, at forureningen med arsen ikke længere spredes fra Collstropgrunden. I første omgang udføres undersøgelser, som regionen skal bruge for at kunne etablere en midlertidig løsning. På sigt skal der etableres en permanent løsning overfor forureningen. 

I den sydlige del af Gribskov ligger en af Danmarks 10 største jordforureninger. Det var her træimprægneringsvirksomheden Collstrop lå fra 1936 til 1976. Virksomheden brugte tungmetaller til at imprægnere telefonpæle og elmaster, og det har ført til, at jorden i dag er forurenet med arsen, krom og kobber på et 6 hektar stort skovområde.

Collstropgrunden er hegnet ind, så børn og voksne ikke kan komme i kontakt med den forurenede jord.

Det er ufarligt at opholde sig udenfor grunden, og på den nærliggende naturlegeplads ’Eghjorten’ er der ikke fundet forurening. Forureningen udgør heller ikke en risiko for drikkevandet i området.

Forureningen kan sprede sig
Undersøgelser har vist, at der findes omkring 35 tons arsen, 5 tons krom og 7 tons kobber i jorden på Collstropgrunden. Forureningen på Collstropgrunden kan sprede sig væk fra grunden til et nærliggende naturområde syd for Esrum Sø. 

Spredning af forureningen skal i første omgang bremses med en midlertidig løsning, mens forberedelserne til en mere permanent løsning gennemføres. Det kræver nærmere undersøgelse, som Region Hovedstaden har igangsat i sommeren 2021.

Undersøgelse af forureningen
Undersøgelsen gennemføres i perioden juni-december 2021. Der skal bl.a. etableres nye undersøgelsesboringer, udtages vandprøver, og laves forskellige målinger af den forurenede jord. 

Miljøfirmaet COWI udfører undersøgelsen for Region Hovedstaden. Undersøgelsen vil også involvere andre danske og internationale eksperter fra GEUS, Geosyntec og Colombia University.

Resultaterne fra undersøgelsen skal regionen bruge til at finde den bedst egnede løsning til midlertidigt at bremse forureningen.

Midlertidig løsning
Den midlertidige løsning skal afskære og opsamle det forurenede vand, som løber ud fra grunden. Det kan fx ske ved at pumpe det forurenede vand op og bagefter fjerne arsen fra vandet. Det kan også ske ved at grave render i jorden og fylde renderne med jernspåner, som forureningen kan binde sig til, hvilket forhindrer forureningen i at sive videre.

Den midlertidige løsning forventes at være i brug de næste 10 år. I den periode vil Region Hovedstaden arbejder på at udvikle en mere permanent løsning overfor selve forureningskilden inde på grunden.

10 generationsforureninger i Danmark
Collstropgrunden er en af Danmarks 10 generationsforureninger. 

Generationsforureninger er særligt omfattende, komplekse og dyre jordforureninger at håndtere. De koster hver for sig mere end 50 mio. kr. at rense op – nogle helt op til 1 mia. kr. Forureningerne vil udgøre et problem i mange generationer frem, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Regionerne har udarbejdet en samlet plan for håndtering af de 10 generationsforureninger og anslår, at det vil koste i alt 2,7 mia. kr. at rense forureningerne op. Det er så mange penge, at indsatsen ikke kan rummes inden for regionernes nuværende økonomi, uden at det vil gå ud over indsatsen på de tusindvis af andre forurenede grunde i Danmark.

I december 2020 indgik regeringen og dens støttepartier en aftale om finansloven for 2021, der sikrer en særbevilling på 630 mio. kr. til første fase i regionernes plan for indsatsen på de 10 generationsforureninger. Collstropgrunden indgår i den første fase af planen.

4 af de 10 generationsforureninger findes i Region Hovedstaden:. Det er:

  • Collstropgrunden ved Esrum Sø
  • Lundtoftevej 150-160 i Lyngby
  • Naverland 26 A og B i Albertslund
  • Vestergade 5 i Skuldelev

Redaktør