Vidensdeling om udviklingsprojekter i forhold til jord- og grundvandsforurening

​Regionens vidensdelingsværktøj gør det nemt at finde oplysninger om vores udviklingsprojekter i forhold til jord- og grundvandsforurening.

​Hvad øges ved at blive delt? Det gør viden!

Velkommen indenfor i vores vidensdelingsværktøj, hvor du kan blive klogere på Region Hovedstadens udviklingsprojekter om jord- og grundvandsforurening. 

I værktøjet finde du to mapper:

  • Igangværende projekter, hvor du kan se, hvilke projekter vi arbejder på for tiden, kontaktpersoner og samarbejdspartnere
  • Afsluttede projekter, hvor du finder et bredt udsnit af de seneste 6-7 års afsluttede udviklingsprojekter, rapporter og i visse tilfælde præsentationer og abstracts.Redaktør