​​Borearbejde på en forurenet grund​

Nærmere undersøgelse af forurening på boliggrunde

​Hvis der er konstateret forurening på en grund, kan en afgrænsende undersøgelse være med til at afdække, om forureningen udgør en risiko for grundvand, menneskers sundhed og miljøet.

Hvis din grund er kortlagt som forurenet, har du tre muligheder for at få en afgrænsende undersøgelse:

  • Regionen foretager afgrænsende undersøgelser ud fra en løbende prioritering. Vi undersøger de værste forure­ninger først, og derfor kan der gå mange år, før vi undersøger en grund. Hvis forureningen udgør en risiko for grundvandet eller for menneskers sundhed, vil den indgå i regionens løbende prioritering.

  • Grundejeren kan vælge selv at betale for en afgrænsende undersøgelse. Det er en god ide at få hjælp fra et rådgivende firma, som har erfaring med jordforurening. Kontakt os, inden du sætter undersøgelsen i gang, så vi er enige om, hvad der skal undersøges og hvordan.​ Det er ekstra vigtigt, hvis du overvejer selv at fjerne forureningen. 

  • Nogle boligejere kan få deres boliggrund undersøgt gennem værditabsordningen. Værditabsordningen gælder for boligejere, der ikke kendte til forureningen da de købte grunden. Ordningen hjælper til med at få grunden hurtigere undersøgt. En værditabsundersøgelse er kun for boliggrunde, hvor der er konstateret forurening, og hvor forureningen kan have betydning for brugen af hus og have. Du skal som boligejer selv søge regionen om at få din boliggrund omfattet af ordningen.

Ansøgning om optagelse i værditabsordningen


Redaktør