Publikation om efterbehandling af råstofgrave

​Efterbehandling af råstofgrave kan skabe værdi i lokalområdet

​Danske Regioner har udarbejdet en publikation, som viser, hvordan råstofgrave mange steder i landet er blevet til et aktiv for lokalområdet efter endt gravning. I publikationen beskrives rammerne for efterbehandling af råstofgrave, aktørernes roller og samarbejdet omkring efterbehandlingen. Der præsenteres en række eksempler på, hvordan tidligere råstofgrave både er blevet til spændende naturområder med høj naturværdi og til attraktive rekreative arealer.

Du kan tilgå publikationen ved at klikke på linket nedenfor

Publikation of efterbehandling af råstofgrave

Redaktør