Helsingør Kommune

​​Herunder ses de gældende råstoftilladelser, § 52-dispensationer og evt. lovliggørelsessager i Helsingør Kommune. Endvidere offentliggøres notater fra Region Hovedstadens tilsyn med aktiviteterne fra 2019 og frem.

​​​


 Sanderødgård Grusgrav

 Dagerød Grusgrav

 Jorddeponering Esrumvej


Redaktør