Ansøgningsprocessen på råstofområdet bliver digital

Region Hovedstaden har d. 1 marts 2021 åbnet  for digital indsendelse og behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. 

 Region Hovedstaden har d. 1 marts 2021 åbnet op for digital ansøgning og sagsbehandling via regionens digtale råstofportal. Samtidigt stoppes brugen af det gamle ansøgningsskema.

Råstofportalen kan tilgås direkte ved at følge linket nedenfor:

Region Hovedstadens Råstofportal

Du kan også læse mere om den digitale ansøgningsproces ved at følge nedenstående link:

 Ansøg om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Da råstofportalen er et nyt system, kan der opstå spørgsmål og/eller fejl undervejs i en ansøgningsproces. I det tilfælde opfordrer regionen til at kontakte systemets webadministrator. Kontaktinfo findes på råstofportalens hjemmeside.   Redaktør