Bortkørsel af muld fra grusgraven på Kyndbyvej 56a i efteråret 2021

Der kan opleves en øget mængde trafik til og fra grusgraven, særligt i september og oktober 2021. 

Virksomheden TSG, som driver grusgraven på Kyndbyvej 56A i Frederikssund Kommune har anmeldt til regionen, at de forventer at afsætte op til 10.000 m3 muld i løbet af efteråret 2021. De 10.000 m3 er en midlertidig merproduktion i forhold til det, som er omfattet af den gældende tilladelse meddelt i august 2021.

TSG har oplyst til regionen, at de har truffet væsentligt mere muld end forventet på det delareal i grusgraven, som netop er åbnet, og at de vil afsætte mulden som et selvstændigt produkt. Jf. råstoflovens § 9, stk. 2 kan der inden for et tilladelsesområde indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til regionsrådet.  

Bortkørsel af muld vil ved fuld udnyttelse af de 10.000 m3 generere en trafik svarende til 10 ekstra lastbiler pr. hverdag resten af 2021. TSG har oplyst, at efterspørgslen på muld primært forventes at ligge i september og oktober måned.

Det skal understreges, at denne merproduktion kun vil foregå i 2021. 

Redaktør