Region Hovedstaden har godkendt en revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 21. oktober 2019 godkendt en revideret plan for efterbehandlingen af Plejelt Grusgrav, Esrumvej 460, 3230 Græsted i Helsingør Kommune.

Region Hovedstaden har den 21. oktober 2019 truffet afgørelse om godkendelse af en revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav, beliggende på ejendommen matr.nr. 12a Plejelt By, Tikøb, Esrumvej 460, 3230 Græsted i Helsingør Kommune.

Klageperioden for afgørelsen udløb d. 18. november 2019, og der er ikke indkommet klager.

Du kan se afgørelsen ved at at følge nedenstående link:

Godkendelse af revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav

Redaktør