§52 dispensation til Hedeland Golfklub

​Region Hovedstaden har d. 4. oktober 2018 meddelt Hedeland Golfklub dispensation efter jordforureningslovens § 52 til modtagelse af jordprodukter på nærmere beskrevne vilkår.


Dispensationen kan først udnyttes, når dispensationens vilkår 1.4 er opfyldt og der foreligger en skriftlig tilladelse fra Region Hovedstaden.Redaktør