Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klagesag om vedtagelse af Råstofplan 2016

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 20. december 2019 ophævet Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan 2016 og hjemvist sagen til fornyet behandling i regionen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 20. december 2019 ophævet Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan 2016 og hjemvist sagen til fornyet behandling i regionen. Nævnets begrundelse for afgørelsen er, at det er en væsentlig mangel, at der ikke er foretaget screening/miljøvurdering af interesseområderne omfattet af råstofplanen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder yderligere, at det er en mangel ved planen, at der ikke i planens tekstdel fremgår en entydig identifikation af de enkelte interesseområder eksempelvis i form af benævnelse og/eller matr.nr.-angivelse.

Regionen har den 23. januar 2020 fremsendt en anmodning om genoptagelse af sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da regionen vurderer, at afgørelsen er truffet på et forkert grundlag. Regionen afventer Miljø- og Fødevareklagenævnets stillingtagen i sagen.

Redaktør