Igangværende råstofgeologisk kortlægning

​Regionens råstofgeologiske kortlægning undersøger forslag til graveområder for grundvandsforhold, og 2 eksisterende graveområder kigges efter i sømmene

I januar og februar 2019 får Region Hovedstaden udført en række råstofgeologiske boringer ved Landerslev, Frederikssund, Ledøje og Reerslev. Boringerne har fokus på grundvandsforholdene i områder, som er indkommet som forslag til nye graveområder til Råstofplan 2020. Resultaterne vil blive brugt i vurderingen af forslagenes mulige miljøpåvirkning, hvilket har stor betydning for, om områderne kan blive udlagt som graveområder.

Derudover har regionen også fået udført en række MEP-kortlægninger ved Kyndby og Kagerup i december 2018 og januar 2019, for nærmere at undersøge forekomsten i graveområderne B3 Kagerup og D6 Kyndby.


Redaktør