Ny pjece om efterbehandling af råstofgrave

Hvordan bliver råstofgrave til skønne naturperler når gravemaskinerne har forladt arealet?

Danske Regioner har udgivet en pjece om efterbehandling af råstofgrave. Hvor der gives gode eksempler på hvordan råstofgrave kan omdannes til naturperler og rekreative arealer for naboerne. Pjecen giver information om processen omkring efterbehandling, hvilke parter der er involveret og hvad deres roller er. De 6 cases viser at inddragelse og samarbejde mellem parterne giver rigtig værdifulde arealer.

Du kan finde pjecen ved at trykke på nedenstående link

Publikation om efterbehandling af råstofgrave


Redaktør