Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Landerslevvej Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 3. december 2020 truffet afgørelser vedr. tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Landerslevvej Grusgrav, Landerslevvej 50, 3630 Jægerspris i Frederikssund Kommune

Region Hovedstaden har d.  3. december 2020 meddelt  Tulstrup Sten og Grus ApS tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr.nr. 6a Landerslev By, Gerlev. Samtidig har Region Hovedstaden afgjort, at den ansøgte indvinding ikke medfører krav om udarbejde af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser.

Klagefristen for afgørelserne udløb d. 31. december 2020, og regionen har ikke modtaget klager over afgørelserne.

Du kan se tilladelsen ved at trykke på linket nedenfor: 

Råstoftilladelser mv. i Frederikssund Kommune
Redaktør