Regionen ophæver afgørelse af 13. februar 2020 om afslag på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer ved Holtegaard og meddeler nyt afslag

​Region Hovedstaden ophæver afgørelse af 13. februar 2020 om afslag på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 3a Langstrup By, Asminderød, Holtegaard, og meddeler nyt afslag den 19. februar 2020.

Vent...

Regionen er blevet bekendt med, at afsnit 4 på side 1 i afgørelsen er meningsforstyrrende og selvmodsigende. Pågældende afsnit kan give det indtryk, at regionens afslag er meddelt på grund af et manglende plangrundlag, hvilket ikke er tilfældet.

Den korrekte begrundelse for afslag er anført under overskriften ” Begrundelse for afslag på ansøgning” på side 2. Her fremgår det, at Region Hovedstaden giver afslag på det ansøgte projekt, da Fredensborg Kommune ved samordning af råstofansøgning har meddelt, at kommunen ikke kan give tilladelse til indvinding af 20.000 m3 sand og grus under grundvandsspejlet, inklusive indvinding af 1.000 m3 vand til brug for støvbekæmpelse.

Region Hovedstaden skal derfor med dette brev orientere om, at Region Hovedstaden d.d. af egen drift har ophævet det (fejlbehæftede) tidligere meddelte afslag af 13. februar 2020. Som konsekvens heraf meddeler Region Hovedstaden således nyt afslag af d.d. på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 3a Langstrup By, Asminderød, Holtegaard, efter råstoflovens § 7 stk. 1.

Til orientering skal regionen præcisere, at klagefristen udløber den 18. marts 2020, svarende til 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Afgørelse om afslag inkl. bilag, samt vejledning vedr. klageadgang, er vedhæftet denne mail.

Afslag vedrører:

  • Råstofindvinding i en periode på 10 år 
  • Råstofindvinding på 18,5 ha 
  • Indvinding af op til 100.000 m3 sand, sten og grus årligt 
  • Heraf indvinding af op til 20.000 m3 sand, sten og grus under grundvandsspejl årligt.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor