Region Sjælland har d. 2. april 2020 meddelt tilladelse til råstofindvinding i Hedehusene Grusgrav nord

Region Sjælland har d. 2. april 2020 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer i Hedehusene Grusgrav nord i Roskilde Kommune

​Region Hovedstaden skal hermed orientere om at Region Sjælland d. 2. april 2020 har meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer i Hedehusene Grusgrav nord. Afgørelsen vedrører tilladelse til råstofindvinding på ejendommene matr.nr. 17a, del af matr.nr. 19a og del af matr.nr 20 Vindinge Lillevang, Vindinge samt matr. nr. 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20a, 21a, 22a, 22c, 23a, 23b, 97 St. Hede. 

Nogle af de arealer tilladelsen omfatter grænser op til regionsgrænsen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Region Sjællands afgørelse kan derfor have direkte betydning for borgere i Region Hovedstaden.

Du kan finde Regions Sjællands afgørelse ved at følge nedenstående link:

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Hedehusene Grusgravn nord

Klagefristen for afgørelsen udløb d. 30 april 2020. 


Redaktør