Region Sjælland har d. 4. september 2020 har meddelt tilladelse til råstofindvinding i Hedehuse Grusgrav, Syd, i Roskilde Kommune

​Region Sjælland har d. 4. september 2020 meddelt tilladelse til erhversmæssig råstofindvinding i Hedehusene Grusgrav, Syd, mellem Østre Vindingevej og Stærkendevej, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Region Hovedstaden skal hermed orientere om, at Region Sjælland den 4. september 2020 har givet Nymølle Stenindustrier A/S endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på 51,5 ha på matr.nr. 15b, 15cl, 15f, del af 15cn, 15i, del af 26ad, 26ae, del af 26ap, del af 26g, 26æ, del af 30d, del af 31c, del af 32a, 43a, 44b, 46b, 49e Vindinge By, Vindinge.

Region Sjælland meddeler samtidig afslag på forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer på 3,0 ha på del af matr.nr. 26ap, del af 31c og del af 32a Vindinge By, Vindinge.

Enkelte af de arealer tilladelsen omfatter, grænser op til regionsgrænsen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Region Sjællands afgørelse kan derfor have direkte betydning for borgere i Region Hovedstaden.

Du kan kan finde Region Sjællands afgørelse samt klagevejledning mv. ved at følge nedenstående link:

Tilladelse til indvinding af råstoffer i Hedehusene Grusgrav, Syd, mellem Østre Vindingevej og Stærkendevej, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Tilladelse til indvinding af råstoffer i Hedehusene Grusgrav, Syd, mellem Østre Vindingevej og Stærkendevej, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Klagefrist for afgørelsen er d. 2. oktober 2020.

Redaktør