Tilladelse til råstofindvinding til Ryegård Grusgrav

​Region Hovedstaden har d. 27. november 2018, meddelt Ryegård Grusgrav v/ Jan Jakobsen tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 3a og 19f Græse By, Græse beliggende Hørupvej 2, 3600 Frederikssund i Frederikssund Kommune.

Klagefristen er udløbet og der er ikke indkommet klager. Du kan finde hele afgørelsen ved at følge nedenstående link:

Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Ryegaard Grusgrav

Redaktør