Tillægsvilkår til eksisterende tilladelse i Dagerød Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 23. august 2021 givet tillægsvilkår til eksisterende tilladelse for råstofindvinding i Dagerød Grusgrav.


Vent...

Region Hovedstaden har d.  23. august 2021 meddelt tilladelse til tillægsvilkår for eksisterende tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 12l og 12b i Dagerød Grusgrav i Tikøb. Samtidig har Region Hovedstaden afgjort, at den ansøgte vilkårsændringer ikke medfører krav om udarbejde af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser.

Du kan tilgå tilladelsen ved at trykke på linket nedenfor:

Tilladelser i Helsingør Kommune​

​Klagefristen udløber d 21. september 2021, 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor