Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Kvistgård Grusgrav

​Region Hovedstaden har den 17. marts 2022 meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matr.nr.: 2a, Reerstrup By, Tikøb beliggende H​​​elsingørsvej 98, 3490 Kvistgård.​

Tilladelsen og klagevejledning tilgås på linket nedenfor: 

Tilladelse til erhvervs​mæssig indvinding, Kvistgård Grusgrav

Redaktør