Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Kyndbyvej Grusgrav

​Region Hovedstaden har den 2. juli 2021 meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 5h Kyndby By, Kyndby beliggende Kyndbyvej 56a, 3630 Jægerspris. 

Redaktør