Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Sundbylillevej Grusgrav

​Region Hovedstaden har den 22. juni 2021 meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. matr.: 1b og 1i Sundbylille By, Jørlunde beliggende Sundbylillevej 29a, 3600 Frederikssund. 

Redaktør