Tilladelse til råstofindvinding i Ølsted Grusgrav

​Region Hovedstaden har d. 14. juni 2019 givet tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Ølsted Grusgrav

​Region Hovedstaden har meddelt Tulstrup Sten og Grus ApS tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. 11gf og del af matr. 2a St. Havelse By, Ølsted, Strandsegårdsvej 1A, 3310 Ølsted i Halsnæs Kommune

Klageperioden udløb d. 12. juli 2019. Region Hovedstaden modtog ikke klager over afgørelsen og virksomheden kan derfor anvende tilladelsen.

Se tilladelsen ved at følge nedenstående link:

Ølsted Grusgrav 2019Redaktør