Tilladelse til udvidet erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Kallerup Grusgrav

Region Hovedstaden skal hermed orientere om at regionen d. 4. september 2020 har truffet afgørelser om tilladelse til udvidet erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Kallerup Grusgrav

​Region Hovedstaden skal hermed orientere om at regionen d. 4. september 2020 har truffet afgørelser om tilladelse til udvidet erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Kallerup Grusgrav frem til 20. april 2026. Samtidig godkender regionen efterbehandlingsplan for arealet.

Tilladelsen supplerer gældende tilladelse af 20. april 2016.

Du kan finde offentliggørelsen af afgørelserne samt relevant klagevejledning  ved at følge linket nedenfor:

(Link udløbet)

Klageperioden for afgørelsen udløber d. 2. oktober 2020.

Redaktør