Tilladelse til udvidet erhvervsmæssig råstofindvinding i Høbjerg Grusgrav

Region Hovedstaden har d.  21. april 2021 meddelt Dansk Råstof Industri A/S tilladelse til udvidet erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5e Høbjerg By, Helsinge i Gribskov Kommune.

Region Hovedstaden har d.  21. april 2021 meddelt Dansk Råstof Industri A/S tilladelse til udvidet erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5e Høbjerg By, Helsinge i Gribskov Kommune. Samtidig har Region Hovedstaden afgjort, at den ansøgte indvinding ikke medfører krav om udarbejde af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingslovens bestemmelser.

Klagefristen for afgørelserne udløb d. 19. maj 2021

Du kan se tilladelsen ved at trykke på linket nedenfor:

Høbjerg Grusgrav 2021


Redaktør