Tilmelding til borgermøder om processen for udarbejdelse af Råstofplan 2020

​I forbindelse med partshøringen af mulige ændringer af råstofplanen, afholder regionen en række borgermøder om processen for udarbejdelse af Råstofplan 2020 og miljøgennemgange af konkrete forslag til nye graveområder

Borgermøder 

Under partshøringen afholder regionen en række borgermøder, hvor berørte og interesserede kan høre mere om:

Processen for udarbejdelse af råstofplanen
Miljømæssige forhold for mulige nye råstofgraveområder.

Der afholdes følgende møder (bemærk!! der er foretaget ændring i oplysningerne den 6. april) : 

Om forslag i Egedal og Høje-Taastrup kommuner den 8. maj på Egedal Rådhus
Om forslag i Halsnæs og Hillerød kommuner den 9. maj på Regionsgården
Om forslag i Furesø og Allerød kommuner den 15. maj på Regionsgården
Om forslag i Fredensborg, Gribskov og Helsingør kommuner den 16. maj på Regionsgården
Om forslag i Frederikssund kommune den 20. maj på Elværket i Frederikssund (Alt optaget, der er ikke flere pladser)

Alle møderne ligger i tidsrummet 17 - 19.

 Borgermøderne er blevet  afholdt og tilmeldinginformation derfor fjernet.


Redaktør